Ouders

» 12-18 jaar

Als ouder sta je meer aan de zijlijn, je kind moet het nu echt zelf doen, als ouder kun je de vinger aan de pols houden door signalen van je kind op te pakken. Dit is niet eenvoudig, want de nodige puberteitsperikelen steken ook de kop op. Ook hier geldt dat in gesprek blijven met de school van belang is. Realiseer je wel dat loslaten en vertrouwen op je kind ook van belang zijn.

Wat kan "Zinnig" voor ouders betekenen?

  • Informatie verstrekken zowel schriftelijk als mondeling
  • Gesprekspartner zijn van ouders in contact met peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of school
  • Coaching: Omgaan met het hoogbegaafde kind
  • Verzorgen van lezingen en workshops voor groepjes ouders