Onderzoek levensloop hoogbegaafde volwassenen

»

In het najaar van 2009 is er een onderzoek door Zinnig Coaching verspreid onder hoogbegaafde volwassenen.
In dit onderzoek wordt een groot aantal vragen gesteld met betrekking tot de levensloop van hoogbegaafde volwassenen.
Doel van het onderzoek is om uit te vinden of er, en zo ja welke, verbanden zijn tussen de kindertijd (tot 18 jaar) en de volwassen periode van hoogbegaafden.

Het onderzoek is ingevuld door 159 volwassenen.

Mocht u interesse hebben in de conclusies, neem dan via de e-mail contact op.