Reacties


Ik ben in contact gekomen met Lia nadat mijn dochter Lara het niet meer zo naar haar zin had op school. Ze klaagde niet meer naar school te willen, ze werd 's nachts wakker met buikpijn waarbij ze aangaf bang te zijn voor school en 's morgens was het een hele onderneming om haar op tijd in de kleuterklas te krijgen. Lara had zich enorm op school verheugd en toen ze 4 jaar werd was het dan eindelijk zover. Helaas liep het anders. Van een heel vrolijk druk kind veranderde Lara op school in een kind dat zich terugtrok in haar eigen wereldje, niemand leek echt contact met haar te kunnen leggen. De juffen van Lara wisten ook niet goed hoe hier mee om te gaan. Haar scores op de CITO toetsen waren onder de maat en opdrachtjes die ze kreeg van de juffen werden niet uitgevoerd. In een gesprek met de directrice heb ik  aangegeven Lara zo niet te kennen omdat ze thuis wel liet zien dat ze kon lezen en schrijven. De directrice sprak haar vermoedens uit over een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong bij Lara. Ze verwees mij door naar Lia. Ondertussen had ik ook al een afspraak gemaakt met een psycholoog om Lara te laten testen. Uit de test kwam duidelijk naar voren dat Lara een ontwikkelingsvoorsprong had. Na overleg met de juffen en de directrice heeft Lia een plan van aanpak opgesteld waarbij alle partijen betrokken waren. Dit heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.  Het allerbelangrijkste voor mij was dat we door Lia haar inzichten zijn blijven communiceren met elkaar. Lia heeft de juffen de mogelijkheid geboden om een andere benadering te kiezen zonder dat hun lesprogramma voor de andere kinderen in de klas verstoord werd. Lara is nu weer het gelukkige kind op school dat ze thuis ook is, ze verzet zich niet meer tegen school en ze heeft geen faalangst meer. Het was voor ons als ouders afschuwelijk om te moeten ervaren dat Lara zo vreselijk ongelukkig was, dankzij Lia haar aanpak voelt Lara zich begrepen en veilig op school. Ik kan iedereen aanraden die met deze problematiek te maken krijgt, een coach zoals Lia in de arm te nemen. Zij heeft werkelijk het verschil gemaakt, voor nu en in de toekomst. ML Fortes

Lieve Lia,

Dank je wel voor de begripvolle begeleiding van onze N.
Je hebt haar heel goed aangevoeld en haar geholpen op zichzelf te 
vertrouwen.

Helemaal top!

Hartelijke groet,
L.
Het komt erop neer dat ik mij begrepen, erkend en verder geholpen voel. Dit lijkt misschien wat algemeen en rationeel beschreven maar het gevoel is er daadwerkelijk en dat is verre van rationeel. Ik heb mij nog wat verder verdiept in het fenomeen hoogbegaafd en heb er ook nog een paar gesprekken met therapeut over gehad. Alle hulp en coaching gecombineerd, durf ik tegenwoordig meer mezelf te zijn, begrijp waar sommige gevoelens en reacties van mezelf en anderen vandaan komen en kan daar ook beter op in spelen en mee dealen. Ik hoef niet perse het formele stempeltje bevestigd te hebben maar weet zeker dat ik tot een bijzondere groep mensen behoor die eigenlijk ook best wel weer op een bepaalde manier gewoon zijn. In de toekomst zal ik mij zeker voor een en ander blijven interesseren en ik zal er waarschijnlijk nog wel eens dieper inrollen en iets mee gaan doen. Dank je voor je begeleiding.
J.

De toegankelijkheid van Lia, het vertrouwen van ons kind in haar zijn punten die we als positief ervaren.
Ouders van M.G.

Vanuit het programma leren-leren hebben wij het erg positief ervaren hoe M. is begeleid in het plannen en organiseren van “moeilijke” en “minder leuke “ huiswerkopdrachten.

Het resultaat zien wij momenteel terug in een schoolproject de rivier de Nijl die hij samen met een klasgenoot aan het maken is.


Nogmaals bedankt voor je hulp en begeleiding in de periode dat ons kind het erg nodig had en
zoals wij het zien zal hij er in de toekomst nog vaak gebruik van kunnen maken.
Ouders van M.B
 
De warmte en deskundigheid van Lia, voor onze zoon heeft dat het verschil gemaakt. Zijn zelfvertrouwen is mede door Lia hersteld.
Ouders van S.

Lia is iemand waarmee ik kan sparren. Een oprechte interesse die samen met haar manier van doorvragen en adviseren ervoor zorgt dat je aan het denken wordt gezet en uit je standaard denkpatronen gaat komen. Hierdoor heb ik meer rust gevonden en kan ik de “spanningen” waarmee ik zelf loop nu beter plaatsen en relativeren. Ik heb erg veel gehad aan de coaching en het heeft mij, mijn houding en mijn kijk op de wereld verbeterd. 

R.
Prettig aan de coaching vond ik:

Luisterend oor,serieuze aandacht voor mijn persoon en situatie.  Opdrachten die me hielpen om verder te komen

Prettig dat hoogbegaafdheid/gevoeligheid wel aandacht had, maar niet op de voorgrond hoefde


Bovenstaande opmerkingen zijn geanonimiseerd. Wilt u, voordat u start met een traject, eerst uitgebreidere ervaringen horen van deze mensen , zal ik vragen of eerdere cliënten contact met u op willen nemen.