Aanbod

Voor iedere vraag biedt " Zinnig Coaching" een maatwerkantwoord.

Van individuele begeleiding tot groepsactiviteiten.
Van filosofieles voor kinderen tot het opzetten van beleid voor scholen.
Van jong tot oud.
Van korte adviezen tot lange trajecten.
Van advies tot uitvoering.


Voorbeelden van concrete activiteiten:

  • Op verzoek van ouders of de school een handelingsplan opstellen voor de begeleiding van een kind of een groepje kinderen.
  • Lezingen geven over gerelateerde onderwerpen.
  • Met scholen een beleidsplan opzetten (met de mogelijkheid tot begeleiding bij de implementatie of begeleiding van leerkrachten ).
  • Voor een school of groep scholen activiteiten opzetten.
  • Coaching van werknemers op de werkvloer.
  • Training van medewerkers van peuterspeelzalen, consultatiebureaus en kinderdagverblijven.
  • Workshop voor pabo-studenten: Hoe ga je om met hoogbegaafde kinderen? Hoe herken je ze?
    Wat zijn onderpresteerders ?