Wie ben ik?

Mijn naam is Lia Keijzer. Ik ben 42 jaar en ben 14 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs waarvan 8 jaar in directiefuncties. De laatste 6 jaar in het onderwijs heb ik mijn directiewerk gecombineerd met de functie van intern begeleider. In deze functie is mijn interesse op het gebied van hoogbegaafdheid aangewakkerd.

Het fascineert me dat kinderen en volwassenen met zoveel potentie, toch regelmatig tegen problemen aanlopen waardoor ze geen gebruik (kunnen) maken van alle mogelijkheden die hun intelligentie hen biedt.
.
Deze fascinatie resulteerde in uitgebreide literatuurstudies, pilots op scholen, gesprekken met hoogbegaafden, het volgen van lezingen, trainingen enz.

De hooggevoeligheid, die ik vaak terugzag bij de kinderen en de volwassenen waarmee ik in contact kwam, zorgde voor een nieuwe impuls bij de aanpak van hoogbegaafdheid.

Zo groeide het idee om in 2008 het onderwijs te verlaten en me volledig te richten op hoogbegaafdheid.

Als er iets is wat me duidelijk is geworden, is het wel dat het van belang is dat er maatwerk wordt geleverd, of het nu gaat om de begeleiding van een kind in de thuissituatie of om het opzetten van beleid op een school. De begeleiding moet passen als een jas.

Maatwerk leveren is dan ook het belangrijkste uitgangspunt van "Zinnig Coaching".

Elke vraag, vraagt om een specifieke en zinnige aanpak. Dit is dan ook wat Zinnig Coaching u biedt.