Kinderen

» Kinderen

Hoogbegaafdheid bij kinderen gaat vaak gepaard met een aantal kenmerken die kunnen worden herkend door ouders en leerkrachten. Deze kenmerken kunnen het voor een hoogbegaafd kind lastig maken goed te functioneren.

Een aantal van deze kenmerken zijn:

  • Perfectionisme
  • Een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel, zwart-wit denken
  • Hooggevoeligheid
  • Eerlijke, kritische instelling
  • Sterke verbale vaardigheden

Herkenning en erkenning van de hoogbegaafdheid zorgt ervoor dat het kind een positieve (school) ontwikkeling doormaakt. Tijdige erkenning kan faalangst en onderpresteren voorkomen.

Begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling is even belangrijk als begeleiding van de cognitieve ontwikkeling.

Fases in de kindertijd.
In het kort beschrijf ik de fases, waarbij ik wil benadrukken dat het hier gaat om algemene en vaak voorkomende kenmerken en observaties. Toch kan het zo zijn dat uw kind hoogbegaafd is en niet past in het omschreven beeld. Dat kan kloppen, want ook bij hoogbegaafden zijn er onderling veel verschillen.
Op de pagina voor ouders omschrijf ik wat het voor ouders kan betekenen om een hoogbegaafd kind te hebben.