Scholen

Het is belangrijk dat bij de aanpak voor hoogbegaafde kinderen wordt uitgegaan van de volgende drie pijlers:

 • Leren leren
 • Leren denken
 • Leren leven

(Bron: Faculteit der Sociale wetenschappen)

Het kan voor een school moeilijk zijn om dit goed aan te pakken, omdat het vaak gaat om 1 of 2 kinderen per klas. Hoe kun je als groepsleerkracht een passend lesaanbod verzorgen? Er zijn al zoveel kinderen die specifieke aandacht nodig hebben.

Steeds meer leerkrachten zijn zich er van bewust hoe belangrijk een aparte aanpak is voor deze hoogbegaafde kinderen. Deze aanpak vraagt om maatwerk en deskundigheid. "Zinnig Coaching" helpt en ontzorgt u door het antwoord te bieden op vragen als :


 • Hoe reserveer je tijd en aandacht voor deze kinderen?
 • Wat doen we met slimme kleuters?
 • Is versnellen de beste oplossing? En zo ja, wanneer?
 • Gaan we een aanpak binnen of buiten de klas realiseren?
 • Willen we werken met een plusklas?
 • Hoe kunnen we samenwerken met andere scholen?


Wat kan "Zinnig Coaching" voor scholen betekenen?

 • Advies over de aanpak voor uw school.
 • Begeleiding van individuele kinderen.
 • Opzetten van een plusklas binnen de school.
 • Hulp bij het opzetten van beleid voor hoogbegaafden.
 • Samenwerking met andere scholen starten en begeleiden.
 • Verzorgen van workshop voor leerkrachten.
 • Coachen van leerkrachten.
 • Gesprekken tussen ouders en school begeleiden.
 • Verzorgen van een ouderavond rondom dit thema.