Organisaties

In organisaties kun je te maken krijgen met hoogbegaafde medewerkers. Dit zijn vaak heel waardevolle krachten, die weinig sturing nodig hebben. Toch is het van belang te zorgen voor een goede begeleiding.

Op de pagina over hoogbegaafdheid en volwassenen vat ik een aantal kenmerken van de hoogbegaafde volwassene samen.

Uit die tekst blijkt al waar knelpunten kunnen worden ervaren. Hierbij wil ik nog noemen dat het, door hun perfectionisme en gedrevenheid, werknemers zijn die opgebrand kunnen raken als niet gewaardeerd wordt wat ze voor het bedrijf betekenen. Ook een tekort aan uitdaging kan zorgen voor een uitgebluste, geirriteerde werknemer.

Dit is zowel voor de werknemer als de werkgever een onwenselijke situatie. Gelukkig is het mogelijk om de situatie bij te stellen.

Wat "Zinnig Coaching" voor organisaties kan betekenen:

  • Coaching leidinggevenden: Leiding geven aan hoogbegaafde werknemers. Hoe haal je het maximale uit werknemers die hoogbegaafd zijn?
  • Coaching van de hoogbegaafde werknemer
  • Coaching hoogbegaafde leidinggevende