Volwassen en Hoogbegaafdheid

"Het hart en het verstand zijn buren. Ze groeten elkaar en ze brengen elkaar beleefdheidsbezoeken. Maar vrienden worden ze nooit."
Ernst Marcus

Heel wat hoogbegaafden worstelen met problemen op professioneel vlak, omdat ze anders zijn. Dit anders zijn zie je ook terug in een aantal karaktereigenschappen.

Nieuwsgierigheid
Interesse in nieuwe dingen. Een valkuil kan zijn dat als iets beheerst wordt, de interesse verdwijnt en er onnodige fouten worden gemaakt.

Zelfstandigheid
Zelfstandig functioneren is een kwaliteit en van grote waarde voor een werkgever. Valkuil hierbij is dat het moeilijk kan zijn om te luisteren naar een baas.

Hooggevoeligheid
Door een zenuwstelsel dat meer prikkels waarneemt, heb je als hoogbegaafde extra input. Dit kan nuttig zijn, maar ook afleidend werken.

Rechtvaardigheidsgevoel
Een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel, kan door mensen in de omgeving als storend worden ervaren. Als steeds maar weer herhaald wordt waarom iets niet klopt of eerlijk is, ontstaat het risico dat mensen niet goed meer luisteren naar argumenten van de hoogbegaafde werknemer. Hierdoor ontstaat nog meer het gevoel dat er niet geluisterd wordt en ontstaat er een vicieuze cirkel.

Perfectionisme
Taken zo goed mogelijk willen uitvoeren, kan positief zijn. Valkuil hierbij is: Eindeloos bezig blijven met een kleine taak, waardoor er weinig constructiefs ontstaat.

Een normaal ontwikkeld EQ (emotionele intelligentie)
Door de discrepantie tussen IQ en EQ komt het voor dat mensen in de omgeving van de hoogbegaafde werknemer het als lastig ervaren met deze collega om te gaan.
Ook is er een groep hoogbegaafden , die er voor kiest "sociaal" te zijn. Hierdoor functioneren ze goed in een groep, maar dit kost veel energie!

Existentiele vragen houden de hoogbegaafde werknemer bezig, dit maakt het wellicht lastig om interesse op te brengen voor "oppervlakkiger" zaken.

Wat kan "Zinnig Coaching" voor volwassenen betekenen?
In overleg met u kunnen we tijdens deze gesprekken een activiteit ontplooien, bijvoorbeeld wandelen, schilderen e.d.
Natuurlijk is het ook mogelijk om een "gewoon" coachingsgesprek te voeren. Mijn stijl is confronteren op een invoelende manier.
Een coachingsgesprek met volwassenen kan, op verzoek, ook op een dag in het weekend plaatsvinden.