Kinderen

» 12-18 jaar

Als een kind redelijk gemakkelijk de basisschool heeft doorlopen, zonder al teveel inspanning is het belangrijk dat het kind toch "leert leren". Als je je nooit echt hebt hoeven inspannen, kun je behoorlijk schrikken als er opdrachten zijn die je niet meteen begrijpt en je ook niet weet hoe je het vervolgens moet aanpakken.
Ook voor kinderen die binnen de veilige omgeving van de basisschool zich ontwikkeld hebben, kan het lastig zijn binnen de muren van de (grote) middelbare school een plek te vinden. De ongeschreven wetten tussen medeleerlingen zijn niet altijd even duidelijk voor het hoogbegaafde kind. En ook de verschillende wensen en eisen van leerkrachten worden door het kind niet altijd als positief ervaren.

Verder zie je dat de overgang naar de middelbare school voor kinderen juist een positief effect kan hebben. Als ze op de juiste middelbare school terechtkomen ervaren ze de input als een verademing. Het is wel van belang dat de school genoeg input blijft bieden.

Wat kan "Zinnig Coaching " voor kinderen betekenen?

  • Individuele begeleiding in de vrije tijd (leren leren, leren denken en leren leven zijn dan de pijlers).
  • Kindercoaching: Hoe ga je om met je hoogbegaafdheid?
  • Begeleiding op school.
  • Workshops voor hoogbegaafde kinderen.