Nieuwsbrief

Wat gebeurt er veel op het gebied van hoogbegaafdheid! Het duizelt me soms als ik alle initiatieven op dit gebied voorbij zie komen. Voor het onderwijs is het helemaal een zoektocht naar de goede aanpak.
Er worden grote beloftes gedaan door aanbieders van "de enige juiste aanpak".
Er wordt subsidie verstrekt aan innovatieve plannen voor excellente leerlingen.
Steeds meer materialen worden ontwikkeld.

Waar doe je goed aan als school?
Het is als school belangrijk kritisch te kijken naar de eigen school en mogelijkheden die haalbaar zijn binnen de organisatie. Grootse initiatieven die op een later moment niet (meer) haalbaar blijken te zijn, zorgen voor teleurstellingen op school, bij de kinderen en hun ouders.
Laat je als school niet opjagen door de enorme druk die van buitenaf wordt opgelegd.

Natuurlijk is het belangrijk dat er een goede aanpak is voor de slimme kinderen.
Dit begint bij een goede screening, waarbij de school ook alert is op onderpresteren.  Het verhaal van de ouders kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Daarna is voor deze kinderen essentieel dat ze worden uitgedaagd, dat er aandacht wordt besteed aan hun specifieke behoeftes op sociaal-emotioneel gebied en dat er toch genoeg leerkrachtcontact blijft bestaan.

Uit verhalen van kinderen, hun ouders en hoogbegaafde volwassenen blijkt dat een positieve houding van een leerkracht t.o.v. de hoogbegaafdheid een factor is die bepaalt of het goed gaat met het kind op school.
Hier ligt dus een schone taak voor alle leerkrachten.
Steeds vaker hoor ik verhalen over begripvolle, invoelende, meedenkende leerkrachten. Ik hoop dat deze houding zich zal verspreiden als een olievlek.

Met een vraag over de goede aanpak voor uw leerling of het schoolbeleid kunt u contact opnemen via info@zinnigcoaching.nl


Onderwerpen nieuwsbrief januari / februari 2009

 • NOT
 • Enquête
 • Coaching volwassenen
 • Kinderfilosofie
 • Aanbod jonge kind
 • Tips

NOT

Ook op de NOT (Onderwijstentoonstelling) was er aandacht voor hoogbegaafdheid. In deze nieuwsbrief een korte impressie.


Workshops

UW HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN STIMULEREN
Productief hield een NOT-presentatie over het project Plannex, de persoonlijke digitale leerlijn voor begaafden. De ontwikkeling is in een beginstadium, de makers willen graag aanspraak maken op een deel van de subsidie en met 65 basisscholen een pilot starten. Het doel is een digitaal dossier van alle werkzaamheden van de begaafde leerlingen. Hierdoor houdt de leerkracht het overzicht en kan goed bijgehouden worden wat een leerling al heeft gepresteerd.
Het is lastig een beeld te vormen van de concrete invulling, omdat het project zich in de startfase bevindt.
Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden tot 15 februari voor de pilot via mvanherel@productief.nl

DENKERS, ALLE LEERLINGEN OP HOGER NIVEAU LEREN DENKEN
Uitgeverij Bazalt heeft een aantal materialen ontwikkeld waardoor u alle leerlingen handvatten geeft om op een hoger niveau te denken. Er wordt o.a. veel aandacht besteed aan het stellen van open vragen door de leerkracht en de leerlingen.

De gedachte achter Denkers is de volgende:
Bazalt ontwikkelde DENKers vanuit de behoefte het cognitief functioneren van leerlingen op een hoger niveau te brengen op een manier die inspirerend en haalbaar is voor leraren, zonder hen op te zadelen met veel extra werk. Dat lukt door een combinatie van training en direct in de praktijk te gebruiken materiaal.

Compacten taal
De staatssecretaris kwam naar de NOT voor de eerste kennismaking met het compacten van taal. Na de rekenmethodes is dit de volgende stap in het compacten van het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen.
Meer informatie vindt u op: http://www.slo.nl/primair/publicaties/compacten/taal/

Pittige Plus torens
In het najaar van 2009 komen de Pittige Plus Torens op de markt. Deze torens worden geproduceerd door de makers van de Techniektorens. Via de onderstaande link vindt u de brochure: http://www.pittigeplustorens.nl/files/brochurePPTwebsite.pdf


Enquête
Via mijn website heb ik hoogbegaafde volwassenen gevraagd deel te nemen aan een enquête over hoogbegaafdheid. Hier heb ik al veel reacties op gekregen. Als u een hoogbegaafde volwassene bent of kent kunt u deze enquête nog steeds invullen via de volgende link: http://www.onderzoekdoen.nl/onderzoek.php?f=3548

Als u start met de vragen, is het niet mogelijk tussentijds te stoppen. De enquête duurt ongeveer 15-20 minuten. Aan het eind van de vragenlijst kunt u aangeven of u de resultaten wilt ontvangen.


Coaching volwassenen
Het coachen van hoogbegaafde volwassenen is een onderdeel van de bezigheden van Zinnig Coaching.
Na het besef dat hoogbegaafde kinderen  een eigen aanpak nodigen hebben, dringt nu ook het besef door dat dit ook geldt voor hoogbegaafde volwassenen.
Veel volwassenen hebben geen speciale aandacht gehad in hun jeugd, het was toen nog geen gewoonte hier  aandacht aan te besteden.
Als mensen vastlopen in hun loopbaan, om verschillende redenen, komt het gelukkig steeds vaker voor dat psychologen en coaches ook denken aan de diagnose hoogbegaafdheid. Niet altijd is er dan de juiste aanpak voor handen , ook professionals hebben wel eens de overtuiging dat hoogbegaafdheid alleen een voordeel is, gelukkig worden mensen steeds vaker doorverwezen naar gespecialiseerde coaches.

In het (vaak kortdurende) coachingstraject wordt er, na de verkennende fase, veel aandacht besteed aan het gevoelsleven. Wat zijn de activiteiten waar iemand veel plezier aan beleeft en hoe kan dit worden ingezet in de loopbaan?

Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen, omdat veel hoogbegaafde volwassenen heel goed zijn op het verbale vlak. Ze kunnen uren praten over situaties, maar blijven hierdoor in cirkels ronddraaien. Door afwisseling in de werkvormen, worden ook andere ontwikkelingsgebieden van de volwassene aangeboord, met vaak verrassende resultaten.

Voor een vrijblijvende intake, kunt u mailen naar info@zinnigcoaching.nl


Kinderfilosofie
Op verschillende locaties in Rotterdam geef ik nu lessen kinderfilosofie.
Vaak krijg ik de vraag of filosofie wel geschikt is voor kinderen. Hierop kan ik alleen volmondig "ja" antwoorden.
Tijdens deze lessen wordt op speelse wijze aan kinderen geleerd hoe ze (samen) kunnen nadenken over onderwerpen. Hierbij is het niet noodzakelijk te spreken over de grote filosofen. Tijdens gesprekken leren ze hun gedachten te verwoorden en goed te luisteren naar anderen. In de lessen ontstaat een mooie verbonden sfeer.
De lessen vliegen voorbij, zeker als het filosoferen gecombineerd wordt met het maken van mandela’s, concentratieoefeningen en denkspelletjes.

Vol energie verlaten we de les, om uit te kijken naar de volgende keer!

Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van een verhaal met filosofisch aspecten voor kinderen van groep 4,5 en 6. Dit zal worden uitgebracht in readervorm.
Voor leerkrachten zal er een katern worden toegevoegd met lessuggesties voor filosofische gesprekken.
Deze reader zal verschijnen in de zomer van 2009.


Aanbod jonge kind

Ik wil nog even de aandacht vestigen op het aanbod voor jonge kinderen:
 • Advies en begeleiding ouders en kinderen
 • Observatie kinderen
 • Training pedagogisch medewerkers
 • Themakisten peuterspeelzaal en kinderdagverblijf
 • Bijna- naar –school-programma kinderdagverblijven
 • Oudercontactgroep
Voor meer informatie over deze activiteiten kunt u altijd contact opnemen.


Tips

Websitelinks :

http://www.beterweters.nl/
Beterweters.nl wordt een digitale leeromgeving voor (hoog)begaafde kinderen in het basisonderwijs.

http://www.docentenplein.nl/vakinfo0304/cursushoogbegaafd.htm
Goede stoomcursus voor iedereen in het onderwijs, die zijn kennis over hoogbegaafdheid wil opfrissen.

http://www.betatoy.nl/Webwinkel-Page-34776/Beginpagina.html
Webshop met leerzaam en leuk speelgoed rond het thema beta-wetenschappen.

http://www.infohoogbegaafd.nl/hbpo/
SLO geeft een gedegen lezing over hoogbegaafdheid, een echte aanrader.


Boeken :
Hans de Vries schrijft met veel compassie en humor over hoogbegaafdheid.
Deze twee boeken zijn echte favorieten geworden :
 • Intelligente kinderen
 • Teveel mens, te weinig dier (over hoogbegaafde volwassenen)
Tot de volgende keer !