Nieuwsbrief

                            
www.zinnigcoaching.nl info@zinnigcoaching.nl      Damastroos 77 3068 BW Rotterdam 06-27250468

        
                                 Nieuwsbrief  mei/ juni 2009

                                                                                                               

De nieuwsbrief van “ Zinnig Coaching “ heeft een snel groeiend aantal leden, voor alle nieuwe leden zal ik in deze nieuwsbrief  beginnen met het voorstellen van mijzelf.
Mijn naam is Lia Keijzer. Vorig jaar ben ik, na een loopbaan van 15 jaar in het basisonderwijs, gestart met “Zinnig Coaching “.
Dit is een praktijk voor de begeleiding van hoogbegaafdheid in de breedste zin van het woord. Dit betekent dat allerlei activiteiten worden verzorgd voor kinderen en volwassenen ( met uitzondering van het uitvoeren van testen en onderzoeken ).
Bij de start van de praktijk had ik een beeld over de invulling voor ogen.
Zinnig Coaching zou zich op verschillende terreinen onderscheiden van andere organisaties, nl. door de brede aanpak ( Van 0- 99 jaar , zeg ik wel eens grappend ), het kleinschalige en persoonlijke karakter en het leveren van maatwerk op elke vraag.
Je kunt een beeld voor ogen hebben, maar het blijft de vraag of het een realistisch beeld zal blijken te zijn.
Nu, ruim een jaar verder, is gebleken dat dit beeld meer dan realistisch is gebleken.
De brede aanpak heeft een meerwaarde die doorwerkt op veel terreinen. Voorbeeld hiervan is de volwassencoaching. Door de verhalen van mijn klanten krijg ik een uitgebreid beeld van hun schoolperiode. Deze verhalen neem ik weer mee als ik kinderen coach of scholen adviseer over hun hoogbegaafdenbeleid.
Het kleinschalige en persoonlijke karakter van de praktijk helpt om betrokken te zijn en blijven bij een ieder die met Zinnig Coaching werkt / heeft gewerkt. Het gebeurt regelmatig dat er suggesties op mijn pad komen, die ik dan direct weer doorspeel aan de mensen met wie ik werk of heb gewerkt.
Op dit moment is “Zinnig Coaching “ precies geworden wat ik er van had verwacht. Het is een plek waar iedereen met een vraag over hoogbegaafdheid terecht kan.


Om een indruk te krijgen van alle activiteiten, kunt u een kijkje nemen op de website. Via de nieuwsbrief wordt er ook aandacht besteed aan ( nieuwe ) activiteiten.


In deze ( extra lange ) nieuwsbrief vindt u verder veel informatie voor de verschillende doelgroepen van Zinnig Coaching. Ik hoop dat iedereen die de nieuwsbrief leest, er iets in kan vinden dat helpt bij de begeleiding van hoogbegaafdheid.
Heeft u een suggestie voor de nieuwsbrief, dan kunt u deze mailen naar info@zinnigcoaching.nl

Veel leesplezier !!
    
In deze nieuwsbrief :    
Subsidietoekenning onderwijs
Types hoogbegaafde leerlingen
Dag van de hoogbegaafdheid
E- coaching
Hoogbegaafdheid en de start op de basisschool
Workshops / trainingen/ lezingen 2009 – 2010
Kinderfilosofie
Boekentips
Handige links / tips


Subsidietoekenning onderwijs
Begin 2009 is er door de staatssecretaris Dijksma 10 miljoen euro vrijgemaakt voor innovatieve onderwijsplannen die het toptalent in Nederland moeten stimuleren. Op dit moment is een commissie bezig met de beoordeling van deze plannen. Het streven is een toekenning van de subsidie in juli 2009. Er zijn zoveel plannen ingediend dat nu al bekend is dat niet alle aanvragen zullen worden gehonoreerd. Vooral de innovatieve factor van de plannen zal een belangrijke rol spelen in de uiteindelijke toekenning.


Verschillende types hoogbegaafde leerlingen
In deze nieuwsbrief wil ik ( wellicht ten overvloede ) aandacht besteden aan de verschillende varianten van hoogbegaafdheid. Het gaat hierbij om de uitingsvormen die voorkomen. Het is natuurlijk zo, dat er ook mengvormen voorkomen.
De indeling die ik hier noem is een veelgebruikte ( Betts en Neihart ), als u na het lezen een suggestie hebt om de lijst aan te vullen, kunt u mailen naar info@zinnigcoaching.nl.
-    De succesvolle leerling : Dit is de leerling die goed tot zeer goed presteert op school en door leerkrachten omschreven wordt als een prettige leerling. Vaak wordt vergeten dat deze leerling zichzelf geweld aan doet om gewenst gedrag te vertonen. Een signaal kan het verhaal van de ouders zijn ( kind is thuis verdrietig, boos ).
-    De uitdagende leerling : Dit is de leerling die erg streberig is , zichzelf overschreeuwt en hierdoor leerkrachten ( en andere volwassenen ) tegen zich in het harnas jaagt. Klasgenootjes vinden het lastig om met dit kind om te gaan.
-    De onderduikende leerling : Dit zijn de leerlingen die al snel doorzien ( vaak op onbewust niveau ) dat het makkelijker is om niet op te vallen. Deze kinderen gaan onderpresteren, en worden onzichtbaar als hoogbegaafde. Alleen alerte leerkrachten zullen dit kind herkennen als hoogbegaafd.
-    De drop- out : Deze leerlingen gaan niet alleen onder hun eigen niveau presteren, maar zelfs onder het niveau van de klas. Het kind haakt volkomen af als het om schoolzaken gaat. De weg terug is een lastige !
-    De leerling met leer -of gedragsproblemen : Deze leerling heeft een dubbel ‘label’. Het komt voor dat de hoogbegaafdheid gecombineerd wordt met een andere probleem ( b.v. dyslexie ), maar het gebeurt ook dat er een probleem bijkomt door een niet erkende hoogbegaafdheid.
-    De zelfstandige leerling : Dit is de leerling die evenwichtig heeft leren omgaan met zijn / haar eigen ( on ) mogelijkheden en zich doelgericht inspant om iets te bereiken.
Als school zou de zelfstandige leerling het doel kunnen zijn voor alle hoogbegaafde leerl
ingen. Ieder type vraagt dan om een andere aanpak.
Voor meer informatie of overleg over de aanpak van de verschillende types kunt u contact opnemen.

 Dag van de hoogbegaafdheid
Op zaterdag 13 juni vindt de jaarlijkse Dag van de Hoogbegaafdheid in Wijchen ( bij Nijmegen ) plaats. Zinnig Coaching is dit jaar voor het eerst betrokken bij de organisatie.

Het thema is “Eigen Wijze “. De nadruk zal liggen op onontdekte talenten van hoogbegaafden. Op de dag zijn er workshops en lezingen over hoogbegaafdheid, de voorzitter van Mensa en de voorzitter van het Leonardo-onderwijs zullen een lezing geven. Ook zijn er diverse intermezzo’s en de hele dag staan er stands met informatie over hoogbegaafdheid.
Op de website : www.dagvandehoogbegaafdheid.nl kunt u alle informatie vinden. Ook kunt u zich nog opgeven voor workshops / lezingen.

Op 13 juni zal ik 2 workshops verzorgen ( 1 voor volwassenen en 1 voor kinderen ) :
-    Uit het hoofd, in het hart ( volwassenen ) : Tijdens de workshop worden verschillende aspecten van het onbewuste aangesproken door creatieve opdrachten.
-    In Beeld ( kinderen ) : De kinderen maken stap voor stap een tijdschriftcover over zichzelf en presenteren deze aan elkaar.E- coaching
In mei ben ik gestart met e-coaching ( en telefonische ) coaching. Regelmatig was er contact met hoogbegaafde volwassenen, die om verschillende redenen niet in staat waren om gebruik te maken van directe coaching. De afstand naar de coachingspraktijk of een druk leven lieten niet toe, dat ze aan een coachingstraject konden deelnemen.
Door de vraag van deze mensen of er een andere vorm van coaching mogelijk zou zijn, heb ik me verdiept in coaching via de email of de telefoon. Langzaam maar zeker werd ik enthousiaster en besloot ik te starten. Hieronder vind je een inhoudelijke toelichting op online coaching.
Aanmelden kan via de bekende contactgegevens.

Wat is online coaching?
Als je.....
beter wilt begrijpen welke invloed hoogbegaafdheid heeft op je leven en je werk.
steeds weer het gevoel hebt zaken goed te doen en hiervoor toch geen waardering  krijgt.
niet meer gemotiveerd bent om je werk goed te doen
patronen wilt doorbreken
meer voldoening wil halen uit je werk of je leven
doelen wilt bereiken die je steeds maar niet bereikt.
je leven weer op poten wil krijgen na een moeilijke periode
of gewoon wilt begrijpen waarom je de dingen doet zoals je ze doet
Mensen hebben van zichzelf een groot probleemoplossend vermogen. Alleen soms lijk je vast te zitten in een zich herhalend patroon of heb je iemand nodig die even over je schouder meekijkt en je helpt om nieuwe wegen in te slaan. Vaak is coaching ook een stuk praktischer dan je denkt.
Door de online begeleiding leer je inzien waar je eigen valkuilen liggen en hoe je belemmerende overtuigingen kunt ombouwen naar stimulerende overtuigingen zodat je niet alleen op korte termijn resultaat boekt maar ook in de toekomst beter met je thema om kunt gaan.
Waarom online coaching?
Je hoeft er als klant de deur niet voor uit én je wordt toch professioneel geholpen. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat de resultaten van online hulpverlening net zo goed en vaak zelfs beter zijn dan wanneer de cliënt en de coach elkaar face to face ontmoeten.
Wat zitten er nog meer voor voordelen aan online coaching ?:
het is laagdrempelig
je wordt gecoacht in je eigen vertrouwde omgeving
er zijn geen of nauwelijks wachttijden
het zet aan tot zelfwerkzaamheid
je hebt geen reistijden of files
schrijven werkt 'mindfull'. Er ontstaat dus snel bewustwording

Hoogbegaafdheid en de start op de basisschool
Van basisscholen krijg ik regelmatig de vraag : “ Op welke leeftijd gaan we screenen op hoogbegaafdheid ? “
Als ik dan antwoord dat deze screening al begint bij de start van een kind op school, ontvang ik verbaasde reacties.
In deze nieuwsbrief wil ik kort toelichten wat de reden is van mijn opmerking.
Kinderen zijn goed in staat om in een groep te bepalen wat de norm is. Als een kind met een ontwikkelingsvoorsprong de school komt, kan het zich binnen korte tijd aanpassen aan de groep. Het kind gaat dan plotseling weer simpele tekeningen maken of pakt de simpele puzzels uit de kast. Dit doen de andere kinderen namelijk ook. Een leerkracht die het kind niet kent uit de voorschoolse periode zal zich niet verbazen. Het kind vertoont immers ‘ normaal’ gedrag. Ouders verbazen zich wel en spreken ( hopelijk ) de leerkracht aan op dit veranderde gedrag. Deze zou dit kunnen oppikken als een signaal voor hoogbegaafdheid.
Bij de aanmelding helpt een goede intakelijst ( naast een gesprek met de ouders ) om alert te zijn. Voeg hierbij ook de observatielijsten van het kinderdagverblijf en / of de peuterspeelzaal en je maakt als school een goede start.
 
Signalen uit de voorschoolse periode die kunnen duiden op een ontwikkelingsvoorsprong vind je op de website van Zinnig Coaching.

Door open te staan voor de mogelijkheid van een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen, voorkom je als school dat een kind gaat onderpresteren ( meer hierover in de nieuwsbrief van juli ) en je achter de feiten aanloopt.

De training : “Start van een kind op de basisschool” is dit schooljaar door veel leerkrachten van groep 1 en 2, r.t.ers en i.b.-ers gevolgd.
In een middag word je veel alerter op signalen van hoogbegaafdheid en maak je een start met gedegen beleid voor de startperiode van kinderen.


Workshops / trainingen/ lezingen 2009 – 2010

In het onderstaande overzicht wil ik een korte indruk geven van de trainingen / workshops en lezingen die in 2009 en 2010 worden verzorgd door “ Zinnig Coaching “.
In de nieuwsbrief van juli komt het complete aanbod te staan.
Het aanbod kan worden ingekocht, ook worden workshops / trainingen ./ lezingen gepland in Rotterdam e.o.

0-4 jaar
- Training pedagogisch medewerkers – Hoe herken je ontwikkelingsvoorsprong ? (  En wat kun je doen ? )
- Training pedagogisch medewerkers : Kinderfilosofie
- Lezing ouders : Hoe ga je om met een kind met een ontwikkelingsvoorsprong ?
- Lezing ouders : Je hoogbegaafde kind naar school.
- Peuterspeelgroep kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
- Training pedagogisch medewerkers : Werken met themakisten.

4-12 jaar

- Diverse lezingen voor ouders en trainingen voor medewerkers van basisscholen o.a.
Opvoeden van een hoogbegaafd kind.
Contact ouders en school
Kinderfilosofie
Start van een kind op de basisschool
Hoe maak ik schoolbeleid voor hoogbegaafden ?
- Voor kinderen o.a.
Sociale vaardigheidstraining hoogbegaafde kinderen
Kinderfilosofie
In Beeld : Op creatieve wijze leer je jezelf kennen.
Uitdagers : Hersenkrakers !!

Voor scholen is het mogelijk maatwerktrainingen in te kopen.

12-18 jaar
Dit aanbod wordt nog uitgewerkt.

Volwassenen
Workshops o.a.
De begaafde loopbaan ( Op weg naar een loopbaan die bevrediging geeft ).
Uit het hoofd , in het hart (  Creatieve workshop, van denken naar doen )
Help , een hoogbegaafd kind ( Voor ouders die net weten dat hun kind hoogbegaafd is )

Organisaties
Trainingen voor directies o.a.
Zorgen voor hoogbegaafde werknemers is zorgen voor de organisatie ( inzetten talent )
Herkennen en coachen van hoogbegaafde werknemers.

Kinderfilosofie
Een veel gevraagde cursus is kinderfilosofie. Op scholen in Rotterdam en omstreken verzorg ik op de Brede School filosofieles voor alle leeftijden.
Ook train ik leerkrachten en pedagogisch medewerkers om zelf lessen kinderfilosofie te geven.

Waarom is kinderfilosofie voor kinderen nu zo belangrijk ?
-Kinderen verkennen hun eigen denken
-Het is een heel praktische bezigheid
-Het stimuleert onderzoekend en creatief denken
-Kinderen leren dat hun mening belangrijk is.
-Kinderen mogen zich verwonderen.
-Er wordt een open en belangstellende houding gevraagd ( ook van de leerkracht ! )
-Kinderen leren luisteren naar argumenten
-Kinderen leren jongleren met gedachten.
-Met elkaar bewandel je een hoofdweg en vele zijweggetjes.
-Door de aandacht voelen kinderen zich gehoord en gezien.

In de training krijg je veel tips om de lessen zinvol te laten verlopen. Bij de boekentips staan 2 boeken die kunnen helpen de lessen vorm te geven.


Boekentips
Wortels en vleugels (ISBN: 9066656042 ).
Kinderen onderzoeken levensvragen. Door de afwisselende opzet krijg je meteen zin om met kinderen aan de slag te gaan.

Schatgraven ( ISBN : 9066656697 )
Dit boekje is van dezelfde auteurs. Hierin staan opdrachten waarmee je concreet kunt werken. Als je met een kind / kinderen de opdrachten doorwerkt ontstaat een schatkaart met daarop de belangrijke waarden van het kind ( vanaf 10 jaar ). Mijn ervaring is dat dit met hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen vaak al vanaf een jongere leeftijd mogelijk is.

Opvoeden hoogbegaafde kinderen ( ISBN : 9044124269 )
Dit boek is uitgekomen in april van dit jaar. In  het boek vind je veel do’s en dont’s voor de opvoeding van een hoogbegaafd kind. Het zijn veel tips, waarbij je als ouder de meesten misschien wel op gevoel toepast. De bevestiging van het boek kan wel een steuntje in de rug geven.
Ook zijn er eye-openers te vinden in het boek, hierdoor is het een boek dat je doorleest en regelmatig weer eens oppakt.

Ook voor leerkrachten een goed boek !Handige links / tips
http://www.slimmespelletjes.nl/index1.html
http://www.hoogbegaafd-uitgedaagd.nl/index.html
Modules voor het middelbaar onderwijs
www.wortelsenvleugels.nl
Op de website vind je aanvullende opdrachten bij het boek.
http://www.slo.nl/downloads/archief/Wat_20willen_20leerlingen_20die_20meer_20kunnen_20en_20willen.pdf/
Wat willen leerlingen die meer kunnen in de onderbouw van het VO- rapport van SLO