Nieuwsbrief

                             
 www.zinnigcoaching.nl info@zinnigcoaching.nl Damastroos 77 3068 BW Rotterdam 06-27250468
        
                          Nieuwsbrief mei 2010
                               Activiteiten

Altijd ben ik dol geweest op planningen, al realiseer ik me dat het niet automatisch betekent dat je deze planning ook kunt uitvoeren.
Toch vind ik het altijd een tikje frustrerend als de beoogde planning met een boog de prullenbak in kan.
Hier moest ik aan denken toen ik alle plannen, ideeën en geplande activiteiten van de afgelopen maanden in mijn agenda tegenkwam.
Veel van deze plannen zijn rechtstreeks verbannen naar een (tijdelijk) plaatsje op de plank, door het befaamde ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’.
Een tree gemist in februari betekende dat ik lang stil moest zitten (zowel letterlijk als figuurlijk), tot drie keer toe de verkeerde diagnose (“Mevrouw, het is niet gebroken, een kneuzing doet veel meer pijn”) maakt dat de voet waarschijnlijk onherstelbaar beschadigd is.
En nu weer verder...
De plannen zijn weer opgepakt, de activiteiten weer opgestart.
Deze keer een nieuwsbrief met een overzicht van de activiteiten vanuit Zinnig Coaching. Binnenkort volgt de nieuwsbrief met daarin de eerste uitslagen van het onderzoek naar de levensloop van hoogbegaafde volwassenen (ook de uitwerking hiervan heeft vertraging opgelopen).

Lia Keijzer
Zinnig Coaching


Kindertraining ‘Vergroot je innerlijke kracht’

A.s. woensdag (19 mei) start er weer een kindertraining voor hoogbegaafde kinderen van 9 tot 12 jaar.
In deze training wordt aandacht besteed aan de specifieke kenmerken van hoogbegaafde kinderen.
Hoe vind je een plek in een groep, zonder jezelf te verliezen?
Wanneer ben je het krachtigst?
In de training wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen.
Meer informatie: http://www.zinnigcoaching.nl/index.php?pid=28

Training onderwijs ‘Hoogbegaafde jonge kinderen’
Goed en gedegen beleid voor hoogbegaafde kinderen op de basisschool begint met een goede start.
In deze training ligt de nadruk op de herkenning van deze jonge kinderen en een passende aanpak.
De training is voor leerkrachten van groep 1 en 2, remedial teachers, intern begeleiders en iedereen die zich bezig houdt met hoogbegaafdenbeleid op de basisschool.
Meer informatie: http://www.booracademie.nl/default.asp?pg=Aanbod&pid=11&id=528&c=

Medewerkers van BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief.

Dag van de hoogbegaafdheid 2010
Zaterdag 29 mei staat de ‘Dag van de hoogbegaafdheid’ gepland.
Dit jaar is de organisatie overgenomen door Mind in Development. Dit betekent voor de vaste bezoekers dat er wat wijzigingen zijn t.o.v. de vorige edities.
Vanaf 2003 is deze dag jaarlijks georganiseerd om hoogbegaafden met elkaar in contact te brengen en om het professionele veld, dat rondom hoogbegaafden aan het ontstaan was, een platform te bieden.

Ook dit jaar zal Zinnig Coaching twee workshops verzorgen.
Deze keer gericht op de ouders van hoogbegaafde kinderen:
1.    Ontwikkelingsvoorsprong bij kinderen van 0-4 jaar
2.    Het opvoeden van hoogbegaafde kinderen

Via de volgende link vindt u meer informatie over de workshops:
http://www.hoogbegaafdheid.net/index.php?page=88&section=23


Discussieavond
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek over de levensloop van hoogbegaafde volwassenen, organiseert Zinnig Coaching een avond waar de uitkomsten van het onderzoek het startpunt zijn voor discussie.
Tijdens de avond zal a.d.h.v. verschillende stellingen gediscussieerd worden over de onderzoeksresultaten.
Zowel deelnemers aan het onderzoek, als andere hoogbegaafde volwassenen kunnen deelnemen.
De eerste uitslagen zullen worden geplaatst op de website en in de eerstvolgende nieuwsbrief.
De datum van de avond zal daarin ook worden vermeld.
U kunt zich vanaf nu al wel aanmelden (kosten 10,00).

Workshop ‘ de begaafde loopbaan’
Zaterdag 19 juni zal er weer een workshop worden gegeven voor hoogbegaafde volwassenen die telkens vastlopen in hun werk.
Hierbij kun je denken aan: snel verveeld zijn, weinig uitdaging vinden in de werkzaamheden, conflicten met collega’s en moeite hebben met autoriteit.
Tijdens de workshop zal op een speelse en afwisselende manier gewerkt worden rondom diverse thema’s.
Voor meer informatie: http://www.zinnigcoaching.nl/index.php?pid=21

Training ‘schoolbeleid hoogbegaafdheid’

Voor scholen die in het nieuwe schooljaar op een succesvolle wijze aan de slag willen met het beleid voor hun hoogbegaafde kinderen, is er op woensdag 16 juni van 13.30 tot 15.30 een bijeenkomst over het starten met hoogbegaafdenbeleid.
Steeds meer scholen willen graag een zinvolle invulling geven aan dit beleid, om deze leerlingen een succesvolle schoolloopbaan te kunnen bieden binnen de basisschool.
In deze bijeenkomst zal aandacht worden besteed aan de herkenning en erkenning van deze kinderen, het ontwikkelen van een schoolvisie en het opstarten van concrete activiteiten.
Na deze bijeenkomst heeft u voldoende handvatten om het nieuwe schooljaar te starten met hoogbegaafdenbeleid.
Kosten: 95,00

Zomerprogramma
Maandag 5 juli, dinsdag 6 juli en donderdag 8 juli zal Zinnig Coaching in Rotterdam-Ommoord zomeractiviteiten verzorgen voor kinderen.
In de volgende nieuwsbrief vindt u een uitgebreid overzicht van deze activiteiten.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt, dat u zich kunt aanmelden via info@zinnigcoaching of 010-4218901.