Werkwijze

» Algemene voorwaarden

Algemeen
De individuele begeleiding  vindt plaats bij Zinnig Coaching, Damastroos 77, 3068 BW te Rotterdam. In overleg kan er ook op locatie begeleiding plaatsvinden.
Voor workshops, trainingen en lezingen wordt gebruik gemaakt van verschillende locaties.
Begeleiding voor scholen en organisaties wordt verzorgd op de locatie van de school of organisatie zelf.
Kindertrainingen worden verzorgd op een locatie in Rotterdam, deze kunnen ook ingekocht worden door scholen die de training binnen de school willen verzorgen.
 
De aanmelding voor begeleiding, bijles of coaching vindt plaats door middel van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Hiermee verklaart men zich tevens akkoord met de algemene voorwaarden.

Als u interesse heeft in de individuele begeleiding kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek.. De vraagstelling en de werkwijze worden doorgesproken. Dit intakegesprek zal ongeveer 45 minuten duren en is gratis bij een vervolgovereenkomst.

Het kan voorkomen dat  bepaalde tijden voor de begeleiding van kinderen vol zijn. In overleg wordt uw kind dan op de wachtlijst geplaatst.
 
Begeleiding en individuele coaching worden in de regel op vaste tijdstippen per week afgesproken.
Bij aanvang wordt een voorstel gedaan, waarin omschreven wordt wat het plan van aanpak is en hoeveel sessies hiervoor nodig zijn.
Na een akkoord op dit voorstel starten de sessies.
Van iedere bijeenkomst met een kind ontvangen de ouders/verzorgers een verslagje. Dit verslag wordt via de mail verstuurd (in de regel) binnen een week.

Ook het verslag van een didactisch en/of motorisch onderzoek of een observatie.zal (in de regel) binnen een week worden opgestuurd via de post.
Uitzondering: Als aanvullende vragen en/ of observatie noodzakelijk zijn, zal de verslaglegging meer tijd kosten.


Financieel
Betaling geschiedt achteraf en een keer per maand, hiervoor stuurt Zinnig Coaching een rekening. Eventuele bezwaren tegen deze rekening dienen binnen vijf werkdagen kenbaar te worden gemaakt.
 
Zie voor actuele tarieven de website: www.zinnigcoaching.nl/tarieven
 
Het afzeggen van een individuele afspraak voor begeleiding of coaching dient uiterlijk 24 uur van tevoren te geschieden, anders wordt het volledige bedrag alsnog in rekening gebracht.

De betaling dient binnen 14 dagen plaats te vinden, anders is Zinnig Coaching helaas genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen.