Nieuwsbrief

 
                    www.zinnigcoaching.nl info@zinnigcoaching.nl Damastroos 77 3068 BW Rotterdam 06-27250468
        
                        Nieuwsbrief maart 2011


Beste lezers,
Het is alweer een aardige tijd geleden dat de nieuwsbrief is verschenen.
De reden hiervoor is gelukkig positief. Door de drukte van alle ‘oude’ en nieuwe activiteiten is er weinig tijd om even te gaan zitten en te schrijven.
Naast alle zorgen die er zijn rondom hoogbegaafdheid, zie ik een positieve tendens. Veel lezingen en workshops worden bezocht door professionals, die graag op een gedegen manier willen werken met hoogbegaafde kinderen.
Tijdens de ouderworkshops is er veel herkenning, en ook wordt er gelachen om de bijzondere situaties waarin je als ouder van een hoogbegaafd kind terecht kan komen.
Een opmerking wil ik u niet onthouden.
Een moeder vertelde dat ze nogal gestresst van alles tegelijk aan het doen was. Haar zoon (8 jaar) vroeg zich af waarom ze zo druk deed.
“Omdat ik het druk heb en ik ook nog van alles voor jou moet regelen om je op de rails te krijgen.”
Stilte.
“Ik ben wel op de rails, alleen niet op het juiste spoor.”
Mooier had de situatie niet samengevat kunnen worden.

Belangrijk is het om met elkaar te zoeken naar manieren die passend zijn voor ieder individueel kind.

Ook voor hoogbegaafde volwassenen is er steeds meer aandacht.
Via het in 2010 opgerichte Instituut hoogbegaafdheid volwassenen (http://www.ihbv.nl/home) worden veel activiteiten en projecten op het gebied van volwassen hoogbegaafdheid geclusterd.
Vanuit het IHBV is er interesse voor de onderzoeken die zijn uitgevoerd door Zinnig Coaching.

Lia Keijzer

Inhoud

Activiteiten 2011

-    Zomerprogramma
-    Kindertraining 2011
-    Workshop opvoeden van hoogbegaafde kinderen
-    Start groep hoogbegaafde volwassenen
-    Schoolbeleid
-    Plusgroep


Leerkrachten voor hoogbegaafde kinderen
Coöperatieve spellen
Activiteiten afgelopen periode
Boeken en websitetips

...........................................................................................................................................

Activiteiten 2011
-    Zomerprogramma
     Ook dit jaar zal er weer een zomerprogramma zijn voor kinderen van 8-12 jaar.
     In 2010 stonden de volgende onderwerpen op het programma: Dieren tekenen,      een zintuigentocht en creatief schrijven.  Als u suggesties heeft voor andere thema’s, kunt u deze doorgeven via info@zinnigcoaching.nl

-    Kindertraining 2011
Donderdag 10 september start er weer een kindertraining voor kinderen van 9-12 jaar. In deze training wordt ingegaan op de specifieke eigenschappen van hoogbegaafde kinderen. Hoe functioneer je in een groep zonder jezelf kwijt te raken?  Voor meer informatie zie http://www.zinnigcoaching.nl/index.php?pid=28

-    Workshop opvoeden van hoogbegaafde kinderen
De avonden voor ouders van hoogbegaafde kinderen zijn telkens weer fijne ontmoetingen. Door de herkenning bij andere ouders en de praktische tips zijn dit avonden waar met plezier aan teruggedacht wordt.
Voor veel ouders van hoogbegaafde kinderen is de opvoeding een constante zoektocht. Hoe bied je uitdagingen? Hoe ga je om met de gevoeligheden van je kind? Hoe help je het kind weerbaar te zijn, om te gaan met teleurstellingen?
Tijdens deze workshop wordt een actieve rol van de deelnemers gevraagd.
Verschillende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk worden als startpunt gebruikt voor een opdracht (Zowel gespreksopdrachten als creatieve opdrachten komen voorbij).

Dinsdag 19 april (20.00-22.00) zal de volgende avond plaatsvinden.
Locatie: Rotterdam   Groep hoogbegaafde volwassenen
Op verzoek van een aantal mensen die ik heb ontmoet in mijn praktijk is er de   volgende vraag: Zijn er lezers die het prettig vinden om een aantal avonden bij elkaar te komen en ervaringen uit te wisselen m.b.t. pas ontdekte hoogbegaafdheid? De avonden worden voorzien van een thema, maar daarnaast is het mogelijk eigen ervaringen te delen.


-    Schoolbeleid
Voor scholen die willen starten met hoogbegaafdenbeleid of voor scholen die hun beleid willen verfijnen organiseert Zinnig Coaching ook weer 2 dagdelen.
Tijdens deze dagdelen wordt er op een praktische manier gewerkt aan het opzetten of verfijnen van uw beleid.
De eigen schoolsituatie zal als uitgangspunt dienen voor het op te stellen beleid.
Vanuit de visie van de school zal er een beleidsplan tot stand komen.
Na deze training zijn er voldoende aanknopingspunten om op school aan de slag te gaan en deze kinderen te bieden wat nodig is voor een succesvolle en prettige loopbaan op uw school.

Deze training kan ook aangevraagd worden voor uw school.

Starten met hoogbegaafdenbeleid -    dinsdag 5 april 9.00-12.00
Vervolg schoolbeleid                    -    dinsdag 12 april 9.00-12.00

-   Plusgroep
In 2011 zal er, bij voldoende interesse, gestart gaan worden met een plusgroep die niet gekoppeld is aan een school in Rotterdam.
Deze groep zal een dagdeel bij elkaar komen en de nadruk zal liggen op drie pijlers: het leren leren, het leren denken en het leren leven.
Op projectmatige basis gaan de kinderen aan de slag met verschillende thema’s.
Mocht u hierin interesse hebben, kunt u een mail sturen met daarin de volgende gevens: Naam en leeftijd van uw kind(eren) en het dagdeel waarnaar uw voorkeur uitgaat.Leerkrachten voor hoogbegaafde kinderen
Regelmatig krijg ik de vraag of een leerkracht voor hoogbegaafde kinderen zelf ook hoogbegaafd moet zijn. Het onderwerp van deze vraag houdt me al een tijdje bezig.
Ook tijdens een onderwijsbijeenkomst van Mensa (vereniging voor hoogbegaafde volwassenen) is deze vraag aan de orde gesteld. Veel aanwezigen vonden de eigen hoogbegaafdheid van de leerkracht een voorwaarde voor passend onderwijs.
Ik heb er toen voor gekozen om nog te twijfelen.
Als ik kijk naar mijn eigen werk, dan zie ik dat deze kinderen meer nodig hebben dan een extra uitdaging op cognitief gebied. Kun je dat alleen aanvoelen als je zelf hoogbegaafd bent? Ik ben er nog niet uit.

Ik heb wel meegemaakt dat alleen zelf hoogbegaafd zijn, geen garantie is voor een succesvolle begeleiding van kinderen.
Een leerkracht heeft eens gezegd:"Wat een onzin, al die extra aandacht, ik ben er toch ook gekomen?" Vervolgens weigerde hij iets extra's te betekenen voor deze kinderen.
Ook zie ik dat niet-hoogbegaafde leerkrachten, die wel een gevoelige inslag hebben, intuitief helpende keuzes maken voor deze kinderen. Is dat dan net zo goed?  Of is dat minder van betekenis? Ik vind het lastig.

In de praktijk kom ik allerlei soorten leerkrachten tegen.
- De leerkracht die intuitief goed reageert, ruimte geeft en meedenkt met ouders.
- De leerkracht die wel wil, maar het lastig vindt de juiste toon en aanpak te vinden. Deze leerkracht is vaak bereid om te leren het goed te doen voor een kind.
- De leerkracht die extra begeleiding voor hb kinderen onzin vindt.
- De leerkracht die uitdagend werk aanbiedt en daarna verzucht dat het kind het helemaal niet oppikt. Vervolgens loopt deze leerkracht minder hard.
- De leerkracht die de strijd aangaat met het kind (zeer destructief, dat spreekt voor zich).
- De leerkracht die bij een hb kind alleen denkt aan de succesvolle hb-er. Onderpresteren, dubbele labels, enz. zijn niet bekend.

Natuurlijk is dit zwart-wit gesteld en zijn allerlei mengvormen mogelijk.
Is het zo dat de bovenste twee leerkrachten zelf hoogbegaafd zijn?
Of is dat onzin?

Alle reacties hierop zijn van harte welkom. Zeker ook van leerkrachten!

Coöperatieve spellen
Een leuk idee voor thuis of op school zijn coöperatieve spellen.
Dit zijn spellen waarbij je niet tegen elkaar, maar met elkaar speelt. Het is de bedoeling dat je samen tot een goed eindresultaat komt.

Voor Earthgames heb ik er een aantal uitgeprobeerd. De leukste spellen volgens de kinderen waarmee ik werk zijn:
-De geheime gang (5 jaar en ouder): Ook heel leuk voor kinderen tot 4 jaar. Het is een spel gebaseerd op memory, waarbij je de schatten in je huis moet veilig stellen voor de dieven ze komen roven om 12 uur.
-Zen Blocks (6 jaar en ouder): Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden. Bij de eenvoudigste variant, maak je een kubus van 27 blokjes, waarbij de tekens aan alle kanten moeten kloppen. Het is soms even puzzelen, maar dat is ideaal op een regenachtige dag.
-Tridio (?): Een spel waarbij ruimtelijk inzicht flink wordt getest. Aan de hand van opdrachtkaartjes zet je de blokken op een bepaalde manier neer. Het is een prijzig spel, maar zeer degelijk en steeds weer boeiend.


Activiteiten afgelopen periode

Sinds de laatste nieuwsbrief zijn er veel nieuwe activiteiten ontplooid. Hieronder een kleine selectie van deze activiteiten.

Kindertraining
De kindertraining heeft al twee keer plaatsgevonden.
Tijdens deze training ontmoeten hoogbegaafde kinderen van 9 tot 12 jaar elkaar en gaan we aan de slag met allerlei (zeer diverse) oefeningen waarbij de innerlijke kracht vergroot wordt. Wie ben je nu eigenlijk? Wanneer voel je je het sterkst? Hoe kun je minder last hebben van prikkels van buitenaf? Hoe houd je je staande in een groep zonder jezelf kwijt te raken?
Serieuze onderwerpen, maar er wordt ook heel wat afgelachen. Zeker wanneer blijkt dat een groepsopdracht met alleen maar kinderen in de leidersrol (de leivelingsrol van veel van deze kinderen)niet echt succesvol wordt afgerond.
Maar er is ook ontroering. B.v. wanneer de kinderen vertellen hoe ze elkaar ervaren.
Mooi is ook de opmerking van een van de deelnemers bij de evaluatie:”Hier kon ik eindelijk mezelf zijn en praten over dingen die niet gek werden gevonden.”

De training voor kinderen van 6 tot 9 jaar is inmiddels ook opgezet. In de tweede helft van 2011 zal deze training worden ingepland.

Workshops dag van de hoogbegaafdheid
Op de dag van de hoogbegaafdheid zijn er twee workshops voor ouders gegeven.
Vooral de workshop “Opvoeden van hoogbegaafde kinderen” is goed bezocht.
Ook hier veel herkenning en mooie verhalen.

Plusklas Ommoord
Plusklas IJsselmonde

Dit schooljaar zijn er 4 plusklassen gestart. Twee in Rotterdam-Ommoord en ook twee in Rotterdam-IJsselmonde. Deze plusklassen zijn vormgegeven volgens de drie pijlers: leren leren, leren denken, leren leven.
De plusklassen zijn gekoppeld aan scholen en ook alleen toegankelijk voor de leerlingen van deze scholen.
Bij voldoende animo zal er een particuliere plusklas starten.

SLO Plusgroepcoördinatoren
Op de netwerkdag van de SLO zijn er twee workshops verzorgd over de sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen.
Waar houd je rekening mee als je met deze kinderen werkt? Hoe speel je in op hun hoge prikkelgevoeligheid? Hoe help je deze kinderen krachtig te zijn?


Kinderfilosofie
Er zijn weer verschillende workshops kinderfilosofie gegeven, o.a. voor een grote kinderopvangorganisatie.

Overige activiteiten
Daarnaast houdt Zinnig Coaching zich bezig met:
Kindercoaching
Volwassencoaching
Obervaties en didactische onderzoeken op school
Kinderfilosofie in plusgroepen
Oudertrainingen
Leerkrachttrainingen
Opstellen van schoolbeleid
En (steeds vaker) coaching op de werkvloer.

Boeken en (website)tips
http://www.eduratio.be/dweck.html    
Een interessante link voor iedereen die interesse heeft in faalangst en onderpresteren. Onderzoek van Amerikaanse psychologe Carol Dweck geeft inzichten in deze materie.

Een powerpoint over hoogbegaafden en werk
http://www.slideshare.net/guest331b4a/powerpoint-hoogbegaafden-aan-het-werk1

Een pas verschenen boek:
Iq te koop: Hoogbegaafd van 0 tot 18 is een nieuw boek, geschreven door de familie Sinot.