Nieuwsbrief

www.zinnigcoaching.nl info@zinnigcoaching.nl Damastroos 77 3068 BW Rotterdam 06-27250468
                           Nieuwsbrief juli 2011


Beste lezers,
In deze vakantieperiode een nieuwsbrief met aankondigingen van-en verslagen over activiteiten.

Ik wens iedereen een fijne vakantieperiode toe. In Nederland of het buitenland, thuis of op pad, aan het werk of vrij.

Lia Keijzer
Zinnig CoachingInhoud nieuwsbrief juli
Zomeractiviteiten
Gezocht: Scholen: Testen sociaal-emotionele methode.
Verslag:
- Plusgroepen
- Ouderavond opvoeden van hoogbegaafde kinderen
- Kindertraining
- Dag van de hoogbegaafdheid

Start Plusgroep

Onderzoek levensloop hoogbegaafde volwassenen

Kalender 2011


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zomeractiviteiten
Ook deze zomer organiseert Zinnig Coaching activiteiten in de vakantie.
Zinnig Coaching werkt met hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen, maar bij de zomeractiviteiten zijn alle kinderen welkom. Met elkaar maken we er een fijne ochtend van.
De week van 8 augustus
Maandag         Striptekenen
Dinsdag          Schilderij van natuurlijke materialen maken
Donderdag      Hutten bouwen/picknick
Tijd                10.00-12.00
Minimaal aantal deelnemers: 8
Wat ?             Zomeractiviteiten
Voor wie ?      Kinderen van 7-12 jaar
Door wie ?      Lia Keijzer    
                     www.zinnigcoaching.nl
Wanneer ?      Week van 8 augustus 2011                  
Waar ?           Rotterdam Ommoord
Kosten           15,00 per activiteit
Meer info /     info@zinnigcoaching.nl
aanmelden     of 010-42198901


Gezocht: Scholen 
Zinnig Coaching zoekt scholen die vanaf januari 2012 willen meewerken aan een 
traject waarin een werkboek voor hoogbegaafde kinderen wordt getoetst in de praktijk.
Uw school:
-werkt met groepjes/groepen begaafde kinderen.
-hecht veel waarde aan de emotionele ontwikkeling van kinderen.
-is bereid een keer per week te werken met de methode Zacht en Krachtig.
-werkt mee aan een evaluatie.
-krijgt begeleiding vanuit Zinnig Coaching bij het werken met het werkboek.

U kunt contact opnemen via de mail (info@zinnigcoaching.nl ) of telefonisch (010-4218901)


Verslagen:
- Plusgroepen
Het afgelopen schooljaar zijn er twee plusgroepen gestart waarbij de begeleiding werd verzorgd door Zinnig Coaching.
Op de Prins Alexander School en de Meester Baarsschool (beiden in Rotterdam) zijn groepen gaan werken volgens de principes van Zinnig Coaching.
In het kort komt het erop neer, dat naast de aandacht voor cognitieve aandacht, er evenveel nadruk ligt op de sociale- en emotionele ontwikkeling van de begaafde kinderen.

Voor uitgebreide informatie over de werkwijze, kunt u altijd contact opnemen.

- Ouderavond opvoeden van hoogbegaafde kinderen
Al een aantal keer heeft er een ouderavond plaatsgevonden over het opvoeden van hoogbegaafde kinderen. Ondanks dat er veel verschillen zijn tussen de kinderen, is de herkenning op deze avonden groot.
Van de ouders wordt een actieve houding gevraagd, zodat de avond aansluit op concrete vragen van ouders.
Daarnaast wordt er een groot aantal handvatten geboden die kunnen worden toegepast in het dagelijks leven.

Dinsdag 25 oktober is de volgende datum voor deze ouderavond.
U kunt zich aanmelden via info@zinnigcoaching.nl


- Kindertraining
In de kindertraining komen kinderen van 9-12 jaar bij elkaar om te werken aan hun sociale en emotionele ontwikkeling.
Door middel van gesprekken en allerlei opdrachten wordt in een veilige omgeving gewerkt aan het vergroten van het zelfbeeld en het functioneren in een groep.
Hoe blijf je jezelf onder invloed van prikkels van buiten?
Het mooie aan deze training is dat de kinderen heel verschillend binnenkomen.
De een open en vol verwachting, de ander schuchter en afwachtend.
Maar na de eerste bijeenkomst voelen de kinderen zich veilig genoeg om zichzelf te laten zien.

In het komend schooljaar start er ook een training (op veler verzoek) voor kinderen van 7- 9 jaar.

Start training 7-9 jaar Maandag 5 september 2011
Start training 9-12 jaar Woensdag 7 september 2011

- Dag van de hoogbegaafdheid
Dit jaar stond Zinnig Coaching met een stand op de Dag van de Hoogbegaafdheid.
Ondanks dat de stands niet ‘in de loop’ waren geplaatst zijn er toch veel mensen een kijkje komen nemen.
Vooral de onderzoeksresultaten (levensloop van hoogbegaafde volwassenen) en de nieuwe activiteiten kregen veel aandacht.
De aanvulling op het onderzoek is 40 keer ingevuld. Ook deze lijsten zullen worden verwerkt en vervolgens worden geplaatst op de website.

Start Plusgroep

In het schooljaar 2011-2012 zal onderzocht worden hoe groot de behoefte is aan een Plusgroep onafhankelijk van scholen.
Het zal gaan om een plusgroep waarbij kinderen een dagdeel aan het werk gaan volgens de ideeën van Zinnig Coaching.
Locatie: Rotterdam Alexanderpolder.

Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen via info@zinnigcoaching.nl

Onderzoek
De uitwerking van het onderzoek naar de levensloop van hoogbegaafde volwassenen zal binnenkort geplaatst worden op de website.
De hoofdlijnen zijn uitgewerkt, de komende maanden worden kruisverbanden uitgezocht.
Als u het onderzoek heeft ingevuld en heeft aangegeven dat u de resultaten wilt ontvangen, dan ontvangt u deze binnenkort.
Alle reacties en aanvullingen zijn van harte welkom.

Kalender 2011

Augustus
Week van 8 augustus Zomeractiviteiten

September

Ma. 5 september Start kindertraining 7-9 jaar

Woe.7 september Start kindertraining 9-12 jaar

Di. 13 september Ouderavond Ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen (2-6 jaar)

Oktober

Di.25 oktober Ouderavond Opvoeden van hoogbegaafde kinderen (4-12 jaar).


November

Ma. 7 november Start training Leren leren (groep 7/8).

Do. 17 november Dag hoogbegaafde volwassenen: Van wens naar werkelijkheid.