Nieuwsbrief

- Kindertraining
In de kindertraining komen kinderen van 9-12 jaar bij elkaar om te werken aan hun sociale en emotionele ontwikkeling.
Door middel van gesprekken en allerlei opdrachten wordt in een veilige omgeving gewerkt aan het vergroten van het zelfbeeld en het functioneren in een groep.
Hoe blijf je jezelf onder invloed van prikkels van buiten?
Het mooie aan deze training is dat de kinderen heel verschillend binnenkomen.
De een open en vol verwachting, de ander schuchter en afwachtend.
Maar na de eerste bijeenkomst voelen de kinderen zich veilig genoeg om zichzelf te laten zien.

In het komend schooljaar start er ook een training (op veler verzoek) voor kinderen van 7- 9 jaar.

Start training 7-9 jaar  Maandag 5 september 2011
Start training 9-12 jaar Woensdag 7 september 2011