Nieuwsbrief

                         

                    www.zinnigcoaching.nl info@zinnigcoaching.nl Damastroos 77 3068 BW Rotterdam 010-4218901

                              

                                        Nieuwsbrief september 2013

 

 

Zinnig Coaching bestaat in 2013 vijf jaar. De afgelopen jaren zijn als een soort sneltrein voorbij geraasd. Toen ik de praktijk startte in 2008 had ik niet kunnen vermoeden dat er zoveel werk te verzetten zou zijn op het gebied van hoogbegaafdheid. Natuurlijk was ik me, tijdens mijn werk op basisscholen, bewust geworden van de noodzaak van een gerichte aanpak. Maar alle verhalen die de afgelopen 5 jaar met me gedeeld zijn, hebben duidelijk gemaakt dat aandacht voor hoogbegaafdheid nog steeds noodzakelijk is.

Er zijn prachtige initiatieven in Nederland gestart, maar ook projecten gesneuveld na de eerste fase.

In het onderwijs is gebleken dat een goed uitgangspunt niet altijd leidt tot een succesvol vervolg.

Wel is het zo dat steeds meer leerkrachten en intern begeleiders zich laten scholen en begeleiden. Ook wordt er vaker gekeken naar de rol van de leerkracht. Niet alleen kennis is belangrijk, een open en positieve houding is mede bepalend voor een succesvolle aanpak.

In het aanbod voor hoogbegaafde volwassenen is gelukkig wat meer variëteit gekomen.

Gebieden waar nog een hoop winst te behalen is, zijn de kinderopvang, middelbare scholen en instellingen voor hoogbegaafde ouderen.

Ook in de geestelijke gezondheidszorg wordt steeds duidelijker dat standaardmodellen en -onderzoeksmethodes onvoldoende toereikend zijn voor de hoogbegaafde volwassene.

 

Vol goede moed en boordevol plannen ga ik na de zomer weer verder met alles rondom hoogbegaafdheid. In de nieuwsbrief vindt u activiteiten voor jong en oud. Via de mail kunt u zich hiervoor aanmelden.

 

Lia Keijzer

 

Achtergrond: Onderpresteren

Iedereen die te maken heeft met hoogbegaafdheid is bekend met het risico op onderpresteren.

Onderpresteren komt niet alleen voor bij hoogbegaafden, maar door te weinig gerichte uitdaging, kan er al op jonge leeftijd een vergroot risico op onderpresteren ontstaan.

Onderpresteren betekent dat je minder laat zien dan op grond van je capaciteiten verwacht mag worden.

‘Een kwart van de slimme VWO’ers is niet in 6 jaar klaar’ was de titel van een artikel over onderzoek naar dit onderwerp. Ook hier zou onderpresteren een rol kunnen spelen.

 

Tessa Kieboom omschrijft het heel duidelijk in haar boek ‘Jij kan beter’: Als je trek hebt in 4 boterhammen en je krijgt er maar 2 ben je eerst knorrig, maar later zul je het gelaten accepteren. Na een tijdje kan het voorkomen dat je zelfs al misselijk wordt van die 2 boterhammen. Je krijgt niet genoeg energie binnen en gaat wat lusteloos in een hangmat liggen.

Uit die hangmat komen is niet prettig en wordt steeds minder prettig naarmate je ouder wordt.

Vergelijk dat maar met te weinig leerinput en het is heel duidelijk wat er, soms al in korte tijd, met een kind gebeurt.

Je inspannen om iets te leren wekt irritatie op. Of je voelt je te lusteloos om iets op te pakken. Het kost meer energie om je in te spannen dan om te blijven ‘liggen in je hangmat’.

Daarbij werken ook nog zijnskenmerken in op een hoogbegaafd kind (Denk hierbij aan perfectionisme, faalangst, gevoeligheid en het gevoel anders te zijn).

Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat het steeds lastiger wordt voor het kind om in beweging te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.

Kenmerken van een onderpresteerder zijn (Ook weer geformuleerd door Tessa Kieboom):

-Slim, maar niet in de klas

-Geen greintje doorzettingsvermogen

-Sabotage van het eigen succes

-Steeds weer vluchten voor prestaties

-Niets is interessant

-Werken met een slakkengangetje

-Attitudeprobleem

-Weinig zelfdiscipline

-Gebrek aan zelfverantwoordelijkheid

-Geringe bereidheid offers te brengen

-Een gebrek aan zelfcontrole

-Een tekort aan inzicht en zelfkennis

 

Het zou me niet verbazen als veel volwassenen die dit lezen, dit ook herkennen bij zichzelf.

Veel hoogbegaafde volwassenen hebben een leven vol onderpresteren doorlopen.

Ook ik herkende een aantal kenmerken, waarbij de belangrijkste was dat ik lange termijn doelen opofferde aan plezier op korte termijn.

Liever een kop thee met een goede vriendin dan financiële overzichten maken.

Liever een verhaal schrijven dan het invoeren van eindeloze rijen gegevens.

Liever met de kinderen op stap dan post opbergen.

En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

Uiteindelijk was alles op tijd af, maar dan wel op het laatste moment.

(En continu leefde toch het gevoel dat er iets afgemaakt moest worden!)

Dat komt namelijk ook veel voor. De buitenwereld ziet een goed geoliede, geordende machine. Ik krijg en kreeg veel complimenten voor mijn werkwijze. Maar het heeft best een tijd geduurd voordat ik bevrediging vond in het direct starten met een taak en dan doorbijten.

In mijn werk ervaar ik steeds dat het omkeren van onderpresteren veel tijd en energie kost. Dat begint al in de kindertijd en wordt nog veel lastiger naarmate je ouder wordt. Toch is het nooit te laat om hiermee te starten.

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het een meer zinvol leven oplevert.

En… door uit de rol van onderpresteerder te stappen, ben je veel beter in staat je emotionele status te beïnvloeden.

 

 

Kalender

Wat?

Wanneer?

Toelichting

Kinderen:

 

 

Kindertraining 6-8 jaar

Start donderdag 31-oktober 16.00-17.00

 

(5 keer)

Veel hoogbegaafde (en hooggevoelige kinderen) vinden het lastig om te laten zien wie ze zijn. 
Deze kinderen passen zich aan de omgeving aan en doen hiermee zichzelf tekort. 

In deze training wordt, aan de hand van 6 thema’s, het kind krachtiger in de dagelijkse routine. 
Vanuit de eigen kracht kan het kind situaties beter herkennen en adequaat handelen.

Kindertraining 9-12 jaar

Start donderdag 12 september

16.00-17.00

(5 keer)

Veel hoogbegaafde (en hooggevoelige kinderen) vinden het lastig om te laten zien wie ze zijn. 
Deze kinderen passen zich aan de omgeving aan en doen hiermee zichzelf tekort. 

In deze training wordt, aan de hand van 6 thema’s, het kind krachtiger in de dagelijkse routine. 
Vanuit de eigen kracht kan het kind situaties beter herkennen en adequaat handelen.

Gespreksgroep 12-16 jaar

Start dinsdag 29 oktober

19.00-20.00

( 5 keer )

Op de middelbare school lopen hoogbegaafde kinderen aan tegen een aantal moeilijkheden. In het contact met ontwikkelingsgelijken worden, aan de hand van thema’s, gesprekken gevoerd en handvatten aangereikt. Door het contact met anderen worden onderwerpen makkelijker bespreekbaar.

Training ‘leren leren’ 10-12 jaar

Start donderdag 31 oktober 17.30-18.30

(5 keer)

 

 

Ook individueel aan te vragen

Deze training is erop gericht om een kind effectieve leervaardigheden aan te leren. Slimme kinderen hoeven zich vaak niet in te spannen voor schoolwerk of leren zichzelf inadequate strategieën aan. Door de training te volgen wordt het handelingsrepertoire van uw kind vergroot, zodat op de middelbare school handige methodes bij het leren kunnen worden ingezet.

Training ‘omgaan met onderpresteren’ 10-16 jaar

Individueel aan te vragen

Het kan heel lastig zijn om een kind dat onderpresteert weer in beweging te krijgen. Voor ouders kan het prettig zijn om hierbij begeleid te worden. Het traject bestaat uit een intake met de ouders en het kind, het opstellen van een plan voor de begeleiding en voor thuis, 6 sessie met jouw kind en een evaluatiegesprek (inclusief verslag).

Door deze start is het makkelijker om thuis verder te gaan met de aanpak en onderpresteren een halt toe te roepen.

Ouders:

 

 

Workshop ‘Opvoeden van hoogbegaafde kinderen’

Dinsdag 5 november 20.00-22.00

Het opvoeden van een hoogbegaafd kind wordt vaak ervaren als een ingewikkelde puzzel. Net als je denkt dat je de oplossing hebt gevonden, verandert het doel van de puzzel. Tijdens deze workshop worden kenmerken van hoogbegaafde kinderen en mogelijke handelingswijzen behandeld.

 

Ook is er ruimte voor interactie en vragen.

Individuele begeleiding

opvoeding

Individueel aan te vragen

 

Workshop ‘Ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen’

Dinsdag 8 oktober

20.00-21.30

Ouders van jonge kinderen hebben vaak veel vragen als het over de ontwikkeling van hun jonge kind. Is er sprake van een ontwikkelingsvoorsprong? Welke kenmerken passen hierbij? Hoe handel ik als er sprake is van een voorsprong? Wie kan ik om raad vragen?

Tijdens deze workshop worden al deze vragen beantwoord.

Ook is er ruimte voor interactie en vragen.

Oudercontactgroep

Bij voldoende aanmeldingen gaat de groep van start

Na workshops blijkt vaak dat ouders veel hebben  gehad aan de uitwisseling met andere ouders.

 

Als er voldoende interesse is, zal deze groep van start gaan, waarbij aan de hand van thema’s met elkaar uitgewisseld kan worden.

 

 

 

Leerkrachten:

 

 

Basistraining hb

Op aanvraag

 

Opzetten van beleid

Op aanvraag

 

Opzetten van een plusklas

Op aanvraag

 

Adviesstrippenkaart

Op aanvraag

Voor scholen bestaat de mogelijkheid om een strippenkaart hoogbegaafdheid aan te schaffen.

Deze strippenkaart kan ingezet worden als er begeleiding nodig is voor een kind of als een leerkracht vragen heeft. De kaart bevat tien strippen en wordt alleen gebruikt als er een hulpvraag is.

Diverse maatwerkmogelijkheden

Op aanvraag

 

 

 

 

Volwassenen:

 

 

Workshop: Workout voor de geest

Dinsdag 1 oktober

10.00-16.00

Tijdens deze workshop wordt je geest blootgesteld aan diverse soorten opdrachten.

Je kunt je een hele dag op jezelf richten en ontdekken waar talenten liggen en welke richting je jouw leven wilt geven.

Aan het eind van de dag ga je vol energie weer naar huis.

Workshop: De begaafde loopbaan

Dinsdag 29 oktober 10.00-16.00

Voor alle volwassenen die in hun loopbaan aanlopen tegen  ( een aantal van ) de  volgende aspecten :
 * snel uitgekeken op routineklussen

* moeite met het luisteren naar een baas

* snel overprikkeld door veel indrukken

* conflicten
* geen uitdaging meer zien in de huidige werkzaamheden

Hoe ga je hiermee om? En hoe zorg je voor een zinvol vervolg van je loopbaan?

 

 

 

Individuele begeleiding/ coaching

 

 

Kinderen van 3 – 18 jaar

Op aanvraag

 

Volwassenen