Kinderen

» 0-4 jaar

Het is in deze fase lastig om te constateren of het kind hoogbegaafd is. Recent onderzoek wijst uit dat kinderen die gestimuleerd worden zich vlot kunnen ontwikkelen. Het kind is dan voor op leeftijdsgenoten. Dit betekent niet altijd dat het gaat om een hoogbegaafd kind. Aan de andere kant zijn er hoogbegaafde kinderen die in deze fase nog niet tot bloei komen, omdat er geen ruimte is voor hun onderzoekende geest.

Met het bovenstaande wil ik aangeven dat het etiket hoogbegaafd in deze fase nog lastig te plakken is.

Ouders van oudere hoogbegaafde kinderen die terugkijken op de fase 0-4 jaar komen vaak met de volgende kenmerken:

  • De babytijd wordt gekenmerkt door een grote alertheid van het kind. Ondanks geboden regelmaat door de ouders is de baby veel wakker en heel alert. Ook wil het kindje dingen waar het nog niet toe in staat is. Hierbij kun je denken aan: zitten, kruipen, lopen, speeltjes vastpakken, zelf eten. Dit kan leiden tot grote frustratie.
  • Het kind is zeer onderzoekend, er lijkt een onstilbare honger te zijn naar ontdekken. Als het kind gaat praten komt er geen einde aan de ‘waarom-vragen’.
  • Op deze leeftijd openbaart zich al de gevoeligheid van deze kinderen.
  • Deze kinderen kunnen geconcentreerd bezig zijn met een taak.
  • Een snelle verbale ontwikkeling.
  • Interesse voor levensbeschouwelijke onderwerpen.