Kinderen

» 4-6 jaar

In de kleutertijd wordt het vaak duidelijker dat er bij het kind sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong.
Je kunt hierbij denken aan de volgende kenmerken: Leergierigheid (kind leert zichzelf lezen of rekenen), perfectionisme, zelfwerkzaamheid, sterke verbale ontwikkeling. gevoeligheid, roep om rechtvaardigheid, heel goede fijne motoriek of juist een zwakke fijne motoriek (terwijl alle andere ontwikkelingsgebieden bovengemiddeld scoren).

Je ziet bij kleuters dat naast de stimulans van thuis, het belangrijk is dat ze op school het gevoel hebben begrepen te worden. Ook de nodige uitdaging helpt om de eerste schoolervaringen van het kind met een ontwikkelingsvoorsprong positief te laten zijn.