Kinderen

» 6-12 jaar

Als het hoogbegaafde kind in groep 3 terechtkomt heeft het vaak de hoop dat het nu echt leuk wordt, lekker leren. In het begin wordt aan deze verwachting nog wel voldaan, maar het komt regelmatig voor dat het kind na een aantal maanden al niet meer tevreden is, ongelukkiger wordt.

Ook zie je dat kinderen met een diffuus intelligentiebeeld (verschil in de beide intelligentiegebieden) vast kunnen lopen.
Kinderen die verbaal sterk zijn, maar op performaal (handelend) gebied minder scoren komen moeilijk tot "gewenst schoolgedrag". Netjes in een schrift werken, opschrijven wat er bedoeld wordt, het kan heel lastig zijn voor deze kinderen.

Ook nu is het dus heel belangrijk dat de school adequaat inspeelt op de behoeftes van het kind.